Główna nawigacja

Obsługa prawna firm

Prawo budowlane

Założyciel Kancelarii Adwokackiej PRO REO adwokat Piotr Staniec swoją karierę prawnika zaczynał w spółce deweloperskiej o ogólnopolskim zasięgu. Doświadczenie zdobyte w tamtym okresie pomaga Kancelarii w obsłudze prawnej szeregu podmiotów na rynku budowlanym.

Usługi Kancelarii w zakresie prawa budowlanego obejmują zarówno zastępstwo przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach związanych z procesem budowlanym, ale również sporządzanie i opiniowanie umów o prace projektowe, o roboty budowlane, o podwykonawstwo, a także umów deweloperskich.

Nadto Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach spornych, np. o zapłatę między wykonawcą/podwykonawcą a inwestorem.