Główna nawigacja

Obsługa prawna firm

Prawo handlowe/prawo gospodarcze

Oferta Kancelarii obejmuje szeroko pojęte doradztwo w zakresie prawa handlowego i gospodarczego, co dotyczy m.in. poradnictwa w zakresie form prowadzonej działalności gospodarczej, wyboru form opodatkowania, przygotowywanie i opiniowania umów spółek oraz przygotowywanie projektów uchwał. Usługi Kancelarii w tym zakresie obejmują również przygotowanie wniosków o wpisanie podmiotu do właściwego rejestru (KRS, CEIDG) oraz o dokonywanie zmian i wykreśleń.