Główna nawigacja

Obsługa prawna firm

Prawo karne (w tym również karne-skarbowe, prawo karne gospodarcze)

Kancelaria świadczy pomoc również w zakresie tzw. przestępstw gospodarczych. Pomoc udzielana jest na każdym etapie postępowania karnego (postępowanie przygotowawcze, sądowe i wykonawcze) i obejmuje zarówno doradztwo, jak i aktywną obronę. Praktykę Kancelarii w tym zakresie wzbogaca wiedza i doświadczenie adwokata Piotra Staniec zdobyte w toku ukończonej przez niego aplikacji prokuratorskiej.