Główna nawigacja

Obsługa prawna klientów indywidualnych

Prawo administracyjne

Kancelaria Adwokacka PRO REO prowadzi sprawy z zakresu szeroko pojętego prawa administracyjnego (m.in. z zakresu prawa celnego, prawa farmaceutycznego, prawa podatkowego). Usługi obejmują doradztwo prawne, sporządzanie i opiniowanie wniosków i innych pism oraz zastępstwo przed organami administracji publicznej oraz sądami administracyjnymi.