Główna nawigacja

Obsługa prawna klientów indywidualnych

Prawo budowlane

Usługi Kancelarii w zakresie prawa budowlanego obejmują zastępstwo przed organami administracji publicznej oraz przed sądami administracyjnymi w postępowaniach związanych z procesem budowlanym.

Nadto Kancelaria reprezentuje swoich Klientów w postępowaniach sądowych w sprawach spornych, np. o zapłatę czy o złożenie zastępczego oświadczenia woli między nabywcami lokali a deweloperami.