Główna nawigacja

Obsługa prawna klientów indywidualnych

Prawo karne

(w tym prawo karne-skarbowe, prawo wykroczeń)

Kancelaria świadczy pomoc osobom uczestniczącym w postępowaniu karnym (podejrzanym, oskarżonym, pokrzywdzonym oraz oskarżycielom prywatnym i posiłkowym) na wszystkich jego etapach, tj. zarówno w postępowaniu przygotowawczym, sądowym jak i w postępowaniu karnym wykonawczym. Praktykę w tym zakresie wzbogaca wiedza i doświadczenie adwokata Piotra Staniec zdobyte w toku ukończonej przez niego aplikacji prokuratorskiej.

W tym miejscu zwracamy szczególną uwagę, iż dotychczasowe doświadczenie w zakresie spraw karnych pokazuje, iż dla prawidłowego przebiegu całego postępowania oraz dla podjęcia skutecznej obronny najcenniejsze są pierwsze chwile po zatrzymaniu i pierwsze czynności dokonywane z udziałem podejrzanego/oskarżonego. Z tych też względów, w przypadku zatrzymania przez organy ścigania pozostajemy do dyspozycji swoich Klientów lub ich rodzin przez 24 godziny na dobę.