Główna nawigacja

DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO JEST JEDNĄ Z MISJI ADWOKATURY POLSKIEJ.
KANCELARIA ADWOKACKA "PRO REO" REALIZUJE TĘ MISJĘ NA RÓŻNYCH PŁASZCZYZNACH:

Darmowe porady prawne dla osób najuboższych

Każda osoba w trudnej sytuacji majątkowej może zwrócić się do nas po bezpłatną poradę prawną. Wizytę należy umówić telefonicznie, wskazując rodzaj sprawy, której ma dotyczyć porada. Numer telefonu do Kancelarii oraz nasz adres znajdują się w zakładce KONTAKT.  

Akcje organizowane przez Naczelną Radę Adwokacką

Nasza Kancelaria regularnie uczestniczy w akcji: "Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich" organizowanej przez Naczelną Radę Adwokacką. Z dotychczasowych sześciu akcji, Kancelaria "PRO REO" brała udział w czterech, za każdym razem udzielając nieodpłatnie porad prawnych kilkudziesięciu osobom. O najbliższych terminach i warunkach skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej w ramach akcji dowiedzą się Państwo w zakładce AKTUALNOŚCI.

"PRO REO" uczestniczy również w akcji "Tydzień Pomocy Ofiarom Przestępstw" oraz innych działaniach pro bono organizowanych przez Naczelną Radę Adwokacką.

Współpraca z innymi organizacjami

Aplikant adwokacki Paulina Ruzik stale współpracuje ze Stowarzyszeniem Penitencjarnym "Patronat".

Zapraszamy do współpracy inne organizacje realizujące działania pro bono.