Główna nawigacja

 • Piotr Staniec

  Adwokat, radca prawny

   

  Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu europeistyki na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na UW.

  Odbył aplikację prokuratorską w Warszawie, którą ukończył egzaminem prokuratorskim zdanym z wynikiem bardzo dobrym, po czym uzyskał wpis na listę Adwokatów prowadzoną przez Okręgową Radę Adwokacką w Warszawie oraz na listę Radców Prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie, przy czym aktualnie wykonuje zawód adwokata.

  W ramach pracy zawodowej, jeszcze w trakcie trwania aplikacji, jak i bezpośrednio po jej zakończeniu, prowadził obsługę prawną różnorodnych podmiotów gospodarczych, w tym dużej spółki deweloperskiej o ogólnopolskim zasięgu, gdzie pracował na stanowisku kierowniczym, a następnie dyrektorskim oraz pełnił funkcję prokurenta.

  Od 2013 roku jest również wykładowcą na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

 • Jadwiga Tryniecka

  Adwokat

   

  Absolwentka prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pracę magisterską nt. „Kryminalistycznych badań genetycznych w procesie karnym” przygotowała w Katedrze Prawa Karnego, pod kierunkiem dr hab. Moniki Całkiewicz. Jako studentka aktywnie uczestniczyła w działalności studenckiej poradni prawa przy Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, w której obecnie pełni funkcję koordynatora. 

  Do zespołu Kancelarii Adwokackiej PRO REO dołączyła we wrześniu 2010 r. Specjalizuje się w sprawach rodzinnych, spadkowych oraz karnych.

 • Paulina Wrzosek

  Adwokat

   

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską z zakresu prawa pracy, pisaną pod kierunkiem obecnego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego Pani prof. Małgorzaty Gersdorf, obroniła z oceną końcową bardzo dobrą. W trakcie studiów zdobywała doświadczenie praktykując w renomowanych warszawskich kancelariach oraz pracując w dziale prawnym spółki deweloperskiej.

  Współpracę z Kancelarią Adwokacką PRO REO rozpoczęła w styczniu 2011 r. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa pracy, a także z zakresu postępowania administracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem procesu budowlanego. 

 • Paweł Dziekański

  Aplikant adwokacki

   

  Absolwent studiów prawniczych Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Pracę magisterską pt. „Zakaz prowadzenia pojazdów” przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Leszka Kubickiego i obronił na ocenę bardzo dobrą. W latach 2010- 2012 był Prezesem Studenckiej Poradni Prawnej.

  Obecnie jest zatrudniony w Katedrze Prawa Karnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie i prowadzi zajęcia z procedury karnej oraz w ramach edukacyjnego projektu Studenckiej Poradni Prawnej. Jednocześnie przygotowuje rozprawę doktorską z kryminalistyki pod kierunkiem prof. ALK dr hab. Moniki Całkiewicz.

  Do zespołu Kancelarii dołączył w styczniu 2013 r. Specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, prawa wykroczeń, prawa cywilnego w zakresie prawa rzeczowego oraz prawa deliktów.

 • Magdalena PiaseckaMagdalena Piasecka

  Aplikant adwokacki

   

  Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Pracę magisterską przygotowała w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem naukowym doc. dr Małgorzaty Barzyckiej – Banaszczyk. Podczas studiów pogłębiała swoją wiedzę w Kole Naukowym Prawa Cywilnego. Zdobywała doświadczenie praktykując w warszawskiej kancelarii adwokackiej oraz pracując w charakterze asystenta sędziego. W roku 2013 rozpoczęła aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Jej zainteresowania obejmują prawo cywilne oraz prawo rodzinne.

  Z Kancelarią Adwokacką PRO REO współpracuje od lipca 2014 r.

 • Łukasz Kulik

  Młodszy prawnik

   

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Jego zainteresowania obejmują prawo bankowe oraz prawo nowych technologii. Pracę magisterską z zakresu odpowiedzialności cywilnej i karnej za nieuprawnione transakcje kartami płatniczymi przygotował pod kierunkiem prof. dr hab. Hanny Gronkiewicz-Waltz.

  Podczas studiów aktywnie uczestniczył w działalności Koła Naukowego Prawa Bankowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Umożliwiło mu to pogłębienie wiedzy teoretycznej i nabycie umiejętności pracy w zespole.

  Z Kancelarią Adwokacką PRO REO rozpoczął współpracę w maju 2012 roku.

 • Agnieszka Osiniak

  Sekretarz

   

  Do zespołu Kancelarii Adwokackiej PRO REO dołączyła w sierpniu 2013 r. Zajmuje się kompleksową obsługą administracyjno-biurową Kancelarii oraz obsługą Klientów. Biegle włada językiem angielskim. Dzięki swojej zaradności i doskonałej organizacji pracy jest nieocenioną pomocą dla wszystkich współpracowników Kancelarii i jej Klientów.