in dubio pro reo

Nie zawsze udowodnimy niewinność, ale możemy wykazać, że nie udowodniono winy.

O KANCELARII

Kancelaria PRO REO swą nazwę zaczerpnęła z łacińskiej paremii prawniczej In dubio pro reo – w razie wątpliwości [należy rozstrzygać] na korzyść pozwanego/oskarżonego. Na gruncie polskiego prawa karnego, zasada ta znajduje odzwierciedlenie w art. 5 kodeksu postępowania karnego, który stanowi, że niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego. Zasada in dubio pro reo jest nierozerwalnie związana z zasadą domniemania niewinności, również zawartą w art. 5 kodeksu postępowania karnego, która głosi, że oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki jego wina nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem sądu.
Obrońcom nie zawsze udaje się wykazać, że oskarżony jest niewinny, ale zawsze powinni dążyć do tego, by wykazać, że oskarżonemu nie udowodniono winy, co prowadzić musi do jego uniewinnienia. To właśnie zadanie spoczywa na nas jako obrońcach i tym się na co dzień zajmujemy.

ZESPÓŁ

Jesteśmy Kancelarią z siedzibą w Warszawie, która pomaga zatrzymanym, podejrzanym, tymczasowo aresztowanym i oskarżonym w postępowaniu karnym, przed organami ścigania, Policją, CBŚP, CBA, ABW, prokuratorem i sądem.
Jeśli szukasz dobrego i skutecznego prawnika karnisty, adwokata, radcy prawnego specjalizującego się w sprawach karnych i posiadającego duże doświadczenie, jesteśmy po to aby Ci pomóc.
Świadczymy również pomoc prawną osobom pokrzywdzonym przestępstwami, reprezentując ich w sprawach karnych.
Chronimy i realizujemy prawa naszych Klientów zapewniając im realny wpływ na przebieg postępowania, a w konsekwencji na jego ostateczny wynik.
Nasz profesjonalizm przejawia się w tym, że potrafimy równie skutecznie bronić braw osób oskarżonych, jak i pokrzywdzonych, gdyż do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie
i z pełnym zaangażowaniem.

KONTAKT

Kancelaria PRO REO
Radca prawny Piotr Staniec

ul. Żytnia 73 lok. 20
01-149 Warszawa
NIP: 951-186-34-97

Godziny pracy:

Pracujemy zawsze wtedy, kiedy jesteśmy potrzebni. Policja i Prokuratura przeprowadza czynności o różnych porach dnia, co do zasady od 6:00 do 22:00. Organy ścigania nie będą czekały na Twojego obrońcę.

wszystkie prawa zastrzeżone © Kancelaria PRO REO 2021