Close

Publikacje

Mały świadek koronny

Instytucja świadka koronnego została wprowadzona do polskiego porządku prawnego jako środek dla zapewnienia zwalczania przestępczości zorganizowanej poprzez rozbicie solidarności grupy przestępczej i osłabienie wzajemnej lojalności.

Read More

Zatrzymanie

Problematyka prawidłowości dokonania zatrzymania przez funkcjonariuszy Policji wydaje się w ostatnim czasie budzić dość duże zainteresowanie, w szczególności z powodu licznych medialnych doniesień o rosnącej liczbie zatrzymań aktywistów podczas protestów. Jako jedną ze spraw, która przykuła uwagę opinii publicznej można z całą pewnością przytoczyć zatrzymanie Katarzyny Augustynek, znanej jako „Babcia Kasia”. W medialnych doniesieniach o „postępującej brutalizacji policji” podaje się m. in., iż aktywistka miałaby zostać wniesiona do radiowozu, samo zatrzymanie miałoby zostać dokonane z użyciem nieuzasadnionej przemocy przez funkcjonariuszy, a także, zatrzymana miałaby podczas dokonywania tejże czynności utracić buty. Z tego właśnie powodu, zasadne wydaje się przytoczenie elementów niezbędnych do ocenienia czy zatrzymanie zostało dokonane zgodnie z przewidzianymi prawem wymogami.

Read More