Główna nawigacja

Witamy na proreo.pl

Nasza oferta skierowana jest zarówno do podmiotów gospodarczych – spółek oraz przedsiębiorców indywidualnych, jak i do osób fizycznych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, świadczymy swoje usługi w formie stałej obsługi lub na podstawie jednorazowych zleceń.

Kancelaria Adwokacka PRO REO specjalizuje się w sprawach z zakresu prawa karnego, budowlanego oraz szeroko pojętego prawa nieruchomości. Ponadto, prowadzimy sprawy z obrębu takich dziedzin jak: prawo cywilne (m.in. prawo rzeczowe, spadki, zobowiązania), rodzinne (m.in. rozwody), karno-skarbowe oraz gospodarcze.

Pomoc prawna udzielana przez Kancelarię obejmuje w szczególności:

  • reprezentację przez adwokata przed sądami powszechnymi i administracyjnymi wszystkich instancji, w tym zastępstwo procesowe przed Sądem Najwyższym oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym,
  • reprezentację przed organami ścigania m.in. w sprawach karnych,
  • reprezentację przed organami administracji państwowej i samorządowej,
  • sporządzanie pozwów, wniosków, zwyczajnych i nadzwyczajnych środków zaskarżenia (apelacja, zażalenie, zarzuty od nakazu zapłaty, sprzeciw od nakazu zapłaty, sprzeciw od wyroku zaocznego, skarga kasacyjna, itd.) oraz innych pism procesowych,
  • przygotowywanie i opiniowanie umów zawieranych w obrocie cywilnym i gospodarczym,
  • sporządzanie opinii prawnych dotyczących wybranych zagadnień prawa polskiego i europejskiego,
  • windykację wierzytelności oraz reprezentację w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych,
  • prowadzenie postępowań przesądowych,
  • prowadzenie mediacji i negocjacji,
  • doradztwo prawne.

Jeżeli chcieliby Państwo zasięgnąć szczegółowych informacji odnośnie naszej oferty prawnej, zapraszamy do kontaktu w formie telefonicznej, mailowej bądź do odwiedzenia naszego biura w Warszawie. Wszelkie niezbędne dane teleadresowe oraz informacje na temat godzin urzędowania kancelarii znajdą Państwo w zakładce KONTAKT.

Strefa Klienta

Aktualności

Facebook